Sortida:

La guia turística d’actualitat. La referència útil per descobrir la cultura i el lleure al Pirineu, la Costa Brava i Andorra.

Difusió: 35.000 exemplars gratuïts
Públic: 25-65 anys
Cobertura: 15 comarques de Catalunya i Andorra. 

Poder adquisitiu: mig-mig i mig-alt.
Target diana: 45 anys/professional liberal

Sortida