Tots els números de la revista “Sortida”

Revista "Sortida" Num. 23
Revista "Sortida" Num. 21
Revista "Sortida" Num. 20