Cadena Pirenaica presenta la seva aliança estratègica amb l’agència Intermèdia. Plegats sumem dos equips experts i líders a Catalunya i Andorra, i el ventall més ampli de serveis de consultoria de comunicació:

ALIANÇA AMB:

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS:

LA VISIÓ 360º DEL MARKETING

Consultoria estratègica de comunicació

Generació de polítiques d’estratègia i comunicació

Gabinet de premsa

Materials informatius, conferències, entrevistes, reportatges i viatges de premsa.

Relacions institucionals/public affairs

Relacions de valor amb administracions i institucions públiques i privades.

Influencers

Selecció i contacte d’influencers “foodie” o del món de “lifestyle”, “família” i “moda”

Organització d’actes

Conceptualització, organització i comunicació d’actes corporatius i culturals.

Gestió de crisis

Implementació de polítiques de fidelització de socis i afiliats.

Comunicació interna

Generació de polítiques d’estratègia i comunicació

Formació de portaveus

Pautes d’expressió i contingut per actuar davant dels mitjans de comunicació.

Campanyes electorals

Gestió estratègica i difusió de missatges.

Clipping

Resum i analisi de la premsa del dia.

Reputació digital i xarxes socials

Estratègies per augmentar la notorietat i l’engagement de les marques amb el seu target.

Continguts i disseny gràfic

Pàgines web, newsletters i textos informatius o explicatius.