Espots de Tv, Internet i Cinema

Client: MInisteri de Cultura del Govern d’Andorra
Andorra – Inner Landscapes, vídeo sobre la Biennal de Venècia del 2015.